|   print

Een Lagrangiaans lange-afstand transportmodel met niet-lineaire atmosferische chemie: MPA-model
[ A lagrangian long-range transportmodel with non-linear atmospheric chemistry: MPA-model ]
 
de Leeuw FAAM, van Rheineck Leyssius HJ, van den Hout KD, Diederen HSMA, Berens M, Asman WAH

72 p in Dutch   1987

RIVM Rapport 228471004, TNO rapport R87/344

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het Meetplan Aerosolen is door TNO en RIVM in samenwerking met KNMI en IMOU een tweelaags, receptor georienteerd, trajectorie model ontwikkeld. Het model beschrijft transport, omzetting en verwijdering van luchtverontreinigende componenten gedurende 72 uur. De omzetting wordt beschreven met een gedetailleerd niet-lineair chemisch mechanisme, waardoor een schatting gegeven kan worden van de niveaus van secundaire luchtverontreiniging (aerosolen, ozon).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-12-31 )