|   print

[  ]
 
Maas JFM

111 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het Indicatief Meerjaren Programma Lucht 1985-1989 is de depositiedoelstelling voor ammonia en ammonium bepaald op 1270 mol/ha/jaar. Om in natuurgebieden op voor verzuring gevoelige gronden die doelstelling te halen, moeten de ammoniakemissies in Nederland gereduceerd worden. Een optimalisatie-model wordt beschreven waarmee reductie van emissies in een 5 bij 5 km rooster in Nederland berekend kan worden. Voor vijftien scenario's worden de resultaten gepresenteerd. Bij de modelberekeningen is uitgegaan van de Nederlandse ammoniakemissies in 1982.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-08-31 )