|   print

[  ]
 
Erisman JW

73 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een gedetailleerde ammoniak emissiekaart van Nederland voor 1987 en 1988 is bepaald, gebruikmakend van nieuwe emissiefactoren. Deze factoren zijn door de "Werkgroep NH-3 emissiefactoren" berekend. Het ruimtelijk patroon van de emissies is verbeterd t.o.v. eerdere schattingen door Buijsman et al. (1984), omdat niet-emitterende oppervlakten als natuurgebieden, oppervlaktewateren en steden vrij van emissie zijn gehouden. De totale NH-3 emissie in Nederland in 1988 is 60% hoger dan die berekend door Buijsman et al. (1984) voor het jaar 1982. Dit is het gevolg van het opnemen van meer categorieen en het gebruik van hogere emissiefactoren die bepaald zijn met een andere berekeningsmethode. De rundvee emissie is 39% hoger berekend, de varkens emissie 210% en die van kippen 86%. De totale NH-3 emissie in Nederland bedroeg in 1987 258 kton a -1 en in 1988 248 kton a -1, 85% hiervan is afkomstig van de veehouderij (te weten rundvee, varkens en kippen). De emissie van de veehouderij is 4% gestegen gedurende de periode 1980-1987. In 1988 is de emissie van de veehouderij 4% gedaald ten opzichte van de emissie in 1987, ten gevolge van afname van het aantal dieren van alle drie de catagorieen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-07-31 )