|   print

Structuur van de operationele dataverstrekking. LLO/RIL. Beheer systeem lucht/Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit
[ Operational LLO/RIL data-distribution ]
 
Potma CJM

78 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 228473002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Laboratorium voor Luchtonderzoek beheert een meetnet voor de bewaking van de luchtkwaliteit in Nederland. De gegevens uit dit meetnet zijn van belang voor een aantal partijen, zowel binnen als buiten het RIVM. Met name vanaf 1987 was er een snelle groei in de belangstelling voor actuele en statistische gegevens uit het meetnet en daaruit afgeleide of daaraan gerelateerde onderzoeksresultaten. Deze groei, samen met een aanmerkelijke vervanging en uitbreiding van de in LLO gebruikte hardware en systeemsoftware was in 1986/87 aanleiding de dataverstrekking te herstructureren. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de huidige structuur van de dataverstrekking. Dit overzicht wordt in een bijlage technisch verder uitgewerkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-12-31 )