|   print

[  ]
 
Bos HP , Schippers JT , Michel FJ

52 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de maanden april tot en met september 1987 zijn in de stad Utrecht diverse metingen verricht, ten behoeve van het onderzoek: "Verspreiding van benzeen rondom benzinestations". Met behulp van meetwagens zijn op verschillende locaties rondom drie benzinestations bemonsteringen uitgevoerd ter bepaling van benzeenconcentraties.Tevens is tolueen bemonsterd en zijn de concentraties van koolstofmonoxide, stikstofmonoxide en ozon bepaald. Meteorologische omstandigheden als windsnelheid, temperatuur en algehele weersgesteldheid zijn opgetekend, alsmede de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer en de brandstofomzet van het tankstation. Van deze metingen worden de resultaten in dit rapport gepresenteerd en worden tevens de meettechnische aspecten besproken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )