|   print

[  ]
 
Anker M van den

80 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gedurende 13 meetdagen zijn 205 metingen van benzeen en tolueen in lucht rondom 3 benzinestations in Utrecht verricht. Berekeningen op grond van deze metingen geven aan dat de ontwerp-grenswaarde van benzeen (10 mug/m3 als jaargemiddelde), afhankelijk van de omzet van het betreffende benzinestation, tot 15-25 meter van het benzinestation wordt overschreden. Het gehalte aan benzeen (tolueen) in super en respectievelijk normale benzine bedroeg tijdens het onderzoek 2.8 (11.2) respectievelijk 1.7 (5.2) volumeprocenten. De grootste bijdrage aan de gemeten benzeenconcentraties blijkt afkomstig te zijn van verdringingsverliezen uit de autotanks van personenwagens.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-09-30 )