|   print

[  ]
 
Eerens H.C.* , Huygen C.* , Sliggers C.J.* , Wiel HJ van de

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Enkele aspecten van het besluit luchtkwaliteit koolstofmonoxide en lood worden, met name ten behoeve van de met de uitvoering belaste overheden nader toegelicht. Controle van de luchtkwaliteit, maatregelen ter handhaving van de grenswaarden en rapportage over de uitvoering van het besluit behoren tot de taak van provincies en gemeenten. Het hoe en wat van de controle staat centraal in dit rapport. Onder andere wordt voor de berekening van emissieconcentraties in verkeerssituaties een model gepresenteerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-12-31 )