|   print

Mogelijkheden en beperktheden van de DIAL-meettechnieken voor de teledetectie van NO2
[ DIAL for NO2 remote sensing ]
 
Hogenhuis CT, Salemink HWM, Swart DPJ, van der Meulen A

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 228602002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een laboratorium prototype DIAL systeem voor NO2 wordt beschreven. De onnauwkeurigheid bedraagt thans 20 ug/m3 bij een bereik van 700 m. Dit wordt voornamelijk bepaald door atmosferische turbulenties en digitaliseringsruis. Door toepassing van smallere interferentiefilters, R2: versterking en stabilisering van de harmonische generator kristallen van de dye-laser kan de onnauwkeurigheid beperkt worden tot 5 ug/m3 bij een bereik van 1000 m.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-09-30 )