|   print

Meetcampagne "De nationale strontdag"
[ Intercomparison study of filterpack and denuder methods for the determination of acid air pollution components ]
 
van der Meulen A, van Elzakker BG, Uiterwijk JW

23 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 228602006

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als protest tegen de mestwetgeving was 1 december 1987 uitgeroepen tot "Nationale Strontdag". De bedoeling was de mest van twee maanden in een keer uit te rijden. De actie bleef echter beperkt tot de N.W. Veluwe. Derhalve kon in Bilthoven geen noemenswaardige verhoging van onder andere ammoniakniveaus vastgesteld worden. In het bijzonder bleven deze concentraties beneden het voor NH3 berekende jaargemiddelde voor 1986. Voorts bleken de filterpack en annular denuder methodes voor het meten van verzurende luchtverontreiniging op een redelijke wijze met elkaar overeen te stemmen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-09-30 )