|   print

[  ]
 
Haan D de

114 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de bepaling van de depositiesnelheid voor droge depositie van SO2 en de oppervlakteweerstand Rs is een automatische meetopstelling gebouwd volgens de gradientmethode. De opstelling is circa 4 maanden geplaatst bij het meetstation Zegveld, van het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit, in een gebied met grasland. In het algemeen bleek de opstelling goed te kunnen functioneren terwijl de optredende storingen meestal externe oorzaken hadden. De bepalingen van de gemeten grootheden windsnelheid, standaarddeviatie van windrichting, temperatuur, nettostraling en SO2-concentratie zijn betrouwbaar. Binnen het theoretische concept komen de gevonden waarden voor de depositiesnelheid vd en de transportweerstanden, Ra, Rb en Rs niet goed overeen. De verschillen zijn waarschijnlijk terug te voeren op schalingsfouten. Overigens blijkt enerzijds het theoretisch concept wel vrij goed te voldoen bij hoge windsnelheden (>4 m/s). Er volgt dan vd=2,0 +/- 0,4 cm/s, Rs is ca. 25 s/m. Anderzijds leidt een aanpassing van de dimensieloze temperatuursgradient phi-h bij neutrale stabiliteit tot de volgende resultaten: phi-h=1,5 + 8 z/L en vd is ca. 1 cm/s.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-10-31 )