|   print

Een een-dimensionaal diffusiemodel: modelconcept en enkele toepassingen
[ A one-dimensional diffusion model: model concept and applications ]
 
de Leeuw FAAM

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 228603001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een model waarmee de verticale diffusieprocessen in de onderste honderden meters van de atmosfeer op gedetailleerde wijze beschreven worden, wordt gepresenteerd. Enkele toepassingen worden gegeven: - verspreiding en depositie van ammoniak op korte afstand tot de bron. - berekeningen van concentratieprofielen van reactieve componenten. - toetsing van de sterk vereenvoudigde beschrijving van verticale uitwisseling in grootschalige atmosferische transportmodellen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-07-31 )