|   print

[  ]
 
Rheineck Leyssius HJ van ; Jaarsveld JA van

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een atmosferisch transportmodel beschreven dat de verspreiding van en depositie op Europese schaal van een willekeurige stof beschrijft. Het model is een afgeleide versie van het RIVM mesoschaal puff-model. Uitgaande van een standaard-emissie worden de concentraties (uurgemiddelde) en de deposities (daggemiddelde) van een stof berekend. De meteo-invoer is afkomstig van het LAM-model van het KNMI (3 uurlijkse velden: 1000-850 mbar wind ; regen). De concentratievelden en positievelden worden voor hetzelfde gebied weggeschreven waarvoor ook de meteovelden geldig zijn. Dit gebied ligt niet vast en kan aan de hand van de aard en de plaats van de calamiteit gekozen worden. Verdere ontwikkeling van het model zal in samenwerking met het KNMI plaatsvinden. Het kan hierbij zowel om een radioactief als om een chemisch verontreinigende stof gaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )