|   print

[  ]
 
Erisman JW ; Beck JP

45 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op 4-13 augustus 1988 werd het "Quadrennial Ozone Symposium" en de workshop betreffende "Tropospheric Ozone" gehouden te Gottingen, West-Duitsland. In dit rapport is de stand van zaken op het gebied van onderzoek inzake de mondiale ozonproblematiek samengevat naar aanleiding van het bezoek aan het symposium en de workshop. Dit is gedaan aan de hand van een beschrijving van de verdeling van ozon in de atmosfeer, de verandering en mogelijke processen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-09-30 )