|   print

[  ]
 
Jaarsveld JA van

110 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het rapport wordt een operationeel model beschreven bedoeld voor de berekening van langetermijn gemiddelde luchtconcentraties en deposities voor een reeks van stoffen op verschillende ruimtelijke schalen. Naast de beschrijving van het modelprincipe wordt het toepassingsgebied gespecificeerd en worden de benodigde invoerparameters toegelicht. De vergelijking van modeluitkomsten met metingen komt ook aan de orde, waarbij een schatting wordt gedaan van de onzekerheid in de modeluitkomsten. In een bijlage zijn tenslotte een drietal toepassingsvoorbeelden uitgewerkt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )