|   print

[  ]
 
Blom W ; Onderdelinden D

78 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport presenteert in tabelvorm meetresultaten van SO2, NO2, NOx, NO, NO3, Ox, CO en zwarte rook over het kalenderjaar 1986. Tevens worden percentielwaarden over de perioden zomer, winter en april 1986/ 1987 gegeven. Overschrijding van Nederlandse grenswaarden is niet waargenomen. Een EG-grenswaarde voor SO2 is overschreden op station 108, Born. Daar zijn 4 opeenvolgende daggemiddelden van meer dan 350 mug/m3 gemeten, terwijl dit ten hoogtste op 3 opeenvolgende dagen is toegestaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-01-31 )