|   print

[  ]
 
Blom W ; Onderdelinden D

92 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport presenteert in tabelvorm meetresultaten van SO2, NO2, NOx, NO, O3, OX, CO en zwarte rook over het kalenderjaar 1987. Tevens worden percentielwaarden gepresenteerd over de periode zomer 1987, winter 1986/1987 en april 1986 t/m maart 1987. Voor SO2 is op 3 stations overschrijding van grenswaarden waargenomen, voor zwarte rook op 1 station. Richtwaarden zijn, afhankelijk van de component, incidenteel tot veelvuldig overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-06-30 )