|   print

[  ]
 
Buijsman E

23 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een volledig overzicht gegeven van alle meetactiviteiten die vallen onder het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit en die een operationele status bezitten. In tabelvorm wordt een volledig overzicht gegeven van meetlocaties en gemeten componenten ; het betreft: SO-2, NO-x, Co, O-3, windrichting , windsnelheid, globale straling, relatieve vochtigheid, zwarte rook, chemische samenstelling van de neerslag, fluoride-accumulatie, As, Ca, Cd, Pb en Zn in luchtstof, NH-4, NO-3, SO-4 en Cl met behulp van filterpacks, organische stoffen, schade aan planten en inventarisatie van korstmossen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-06-30 )