|   print

Chemische samenstelling van de neerslag over Nederland. Jaarrapport 1985
[ Chemical composition of precipitation over The Netherlands. Annual report 1985 ]
 
Frantzen AJ, Reijnders HFR, de Boer JLM, Wegman RCC, Mook WG*

p in Dutch   1989

RIVM Rapport 228703001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Resultaten van de chemische analyse van de neerslag boven Nederland in 1985 worden gegeven aan de hand van maandmonsters verkregen uit het Landelijk Meetnet Regenwatersamenstelling. Dit bestond in 1985 uit 21 stations. In 1985 werden op alle stations hoofdcomponenten en anorganische micro-componenten gemeten. Op drie stations werden organische micro-componenten gemeten. Een algemeen overzicht van de meetresultaten wordt in tabellen en isolijnenkaartjes weergegeven. De procedures voor monstername van de hoofdcomponenten en de methoden voor de analyse van monsters op hoofdcomponenten zijn beschreven. Ook de resultaten zelf en bewerkte resultaten zijn in het rapport separaat opgenomen. Voor anorganische micro-componenten is hetzelfde gedaan. Ook de resultaten van deze metingen zijn separaat opgenomen in het rapport. De procedures voor monstername en analyse van de organische micro-componenten, als ook de resultaten van de metingen zijn in het rapport opgenomen. Metingen van natuurlijke isotopen in maandmonsters en de resultaten van de metingen zijn gepresenteerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-04-30 )