|   print

[  ]
 
Buijsman E

34 p in Dutch   1990

Toon Nederlands

English Abstract
Acid deposition in the Netherlands is composed for about one third of the wet deposition of acidifying components. The wet deposition can be calculated in two ways: according to ([H]+2*[NH4])*mm [1] and according to ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. However, the results of both calculations can differ to a large extent and in a systematic way. This report describes the results of investigations on the relation of both calculations. Applying a so-called calcium adjustment in method [2] leads to a good agreement of both calculations. This applies for the results obtained with open samplers as well as for the results obtained with wet-only samplers. The difference between the two calculations is reduced from about 10% on the average to about 1% (open samplers) and almost 0% (wet-only samplers). The method used by RIVM to calculate the wet deposition ([2]) gives a reduction of about 7% of the average wet acid deposition in the Netherlands, when using a calcium adjustment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Zure depositie in Nederland wordt voor ca. een derde veroorzaakt door natte depositie van verzurende componenten. Deze natte zure depositie kan op twee manieren worden berekend: volgens ([H]+2*[NH4])*mm [1] en volgens ([NH4]+[NO3]+2*[SO4])*mm [2]. De uitkomsten van beide berekeningswijzen kunnen echter aanzienlijk en systematisch verschillen. In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre beide berekeningswijzen meer met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht. Het toepassen van een zgn. calciumcorrectie bij methode [2] leidt tot een goede mate van overeenstemming tussen beide methoden. Dit geldt zowel voor gegevens die verkregen zijn met open regenvangers als voor die verkegen zijn met wet-only regenvangers. Het verschil in uitkomst tussen beide berekeningswijzen wordt teruggebracht van gemiddeld 10% tot ruim 1% bij gebruik van gegevens van open regenvangers en tot vrijwel 0% bij gebruik van gegevens van wet-only regenvangers. De door het RIVM gehanteerde berekeningswijze [2] leidt bij gebruik van de 'calciumcorrectie' tot een verlaging van de natte zure depositie gemiddeld over Nederland in de orde van 7%.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1990-06-30 )