|   print

[  ]
 
Kessel MS van , Janssens H , Liem AKD , Wegman RCC

62 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Binnen het Laboratorium voor Organische-Analytische Chemie wordt een robotsysteem opgezet voor de analyse van organische microverontreinigingen. Vanwege de relatief hoge complexiteit van de analyse en kleine monsterseries per analyse is het meest economisch om een flexibel robotsysteem in combinatie met kunstmatige intelligentie op te zetten. Een flexibel robotsysteem kan vrij eenvoudig opnieuw geprogrammeerd worden voor een andere of een gewijzigde analyse methode. Het robotsysteem heeft als doel de gehele analyse methode te optimaliseren en het uitvoeren van de analyse te controleren. Optimalisatie van de analyse methode houdt o.a. de volgende stappen in: piekidentificatie ; ijking van het analyse apparaat ; optimalisatie en controle van de zuiveringsprocedure ; een terugwinningstest en een referentie monstertest. In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste ontwikkelingen bij het opzetten van een intelligent robotsysteem. Hierbij is software ontwikkeld om een efficient tijdschema te maken voor de acties van de robot, voordat deze aan de analyse begint, en tevens is software ontwikkeld voor de selectie van pieken uit een chromatogram, die gebruikt kunnen worden bij de ijking. Tenslotte is een literatuurstudie verricht naar laboratorium robots.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-06-30 )