|   print

Vergelijking van kosten en effecten van prenatale screeningsmethoden voor Down syndroom en neuraalbuisdefecten
[ Comparison of costst and effects of prenatal screening for Down's syndrome ]
 
Hoogendoorn M, Hamberg-van Reenen HH, van Genugten MML, de Wit GA, Schielen PCJI

35 p in Dutch   2004

RIVM rapport 230041001
download pdf (426Kb)  
Dit rapport bevat een erratum op de laatste pagina  

Toon Nederlands

English Abstract
The five combinations of parameters in risk estimation for Down syndrome and neural tube defects most likely to be adopted in a Dutch programme for Down syndrome screening, were identified. They were used to perform an analysis of costs and effects. Costs and effects were compared to those of the current Dutch practice (amniocentesis or chorion villus sampling for pregnant women over 36). Two scenarios were evaluated; a scenario where uptake was 50 % of all Dutch pregnant women (about 100.000) and a scenario where uptake was 50% of all pregnant women over 36 years of age (about 14000). Costs and effects were expressed as costs per Down syndrome pregnancy detected and as the ratio of Down syndrome pregnancies detected and pregnancies lost iatrogenically. Costs per Down syndrome pregnancy detected varied between 100.000 euro and 199.000 euro in scenario 1, and between 31.000 euro and 62.000 euro in scenario 2. The ratio of detection and miscarriage varied between 0.2 and 8.7 for scenario 1 and between 0.6 and 23.0 for scenario 2. Total costs varied, depending on the adopted combination of parameters, between 10,2 million euro en 38,0 million euro for scenario 1 and between 1,4 million euro and 5,3 million euro in scenario 2. The parameter combinations based on biochemical analysis in maternal serum perform well considering the costs per detected Down syndrome pregnancy basis. Combinations where one of the parameters is nuchal translucency perform well considering the number of Down syndrome pregnancies detected per iatrogenic miscarriage.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM een kosten-effectiviteitsanalyse (KEA) uitgewerkt betreffende scenario's voor een op te zetten nationaal programma voor Down syndroom screening en neuraalbuisdefecten (NBD). De kosten van alle onderdelen van het screeningsproces (van de counseling tot het einde van de zwangerschap) en de kansen op verschillende uitkomsten gedurende dat proces werden geinventariseerd. Deze parameters werden in een beslismodel verwerkt en daarmee werden, ter illustratie, twee verschillende scenario's doorgerekend. In het eerste scenario, dat model staat voor een ruim aanbod aan testen, wordt aangenomen dat 50% van alle zwangeren deelneemt aan een screeningsprogramma voor Down syndroom (ca. 100.000 zwangeren). In het tweede scenario, dat model staat voor een beperkt aanbod, neemt 50% van de zwangeren van 36 jaar en ouder (ca 14.000 zwangeren) deel aan een screeningsprogramma. Vergeleken werden de kosten per gedetecteerd geval van Down syndroom en de verhouding tussen het aantal gedetecteerde Down syndroom gevallen en het aantal abortussen dat door de screening veroorzaakt wordt (detectie-iatrogene abortus ratio). Omdat met sommige screeningsmethoden ook NBD kunnen worden opgespoord, werden ook de extra kosten en extra effecten hiervan meegenomen in de analyse. Om de robuustheid van de uitkomsten te onderzoeken wordt zowel een gevoeligheids- als een onzekerheidsanalyse beschreven in dit rapport. Uit de KEA blijkt dat kosten per gedetecteerd geval van Down syndroom liggen tussen 100.000 euro en 199.000 euro in scenario 1 en tussen 31.000 euro en 62.000 euro in scenario 2. De detectie-iatr. abortus ratio in scenario 1 varieert van 0,2 tot 8,7 en in scenario 2 van 0,6 tot 23,0. Afhankelijk van de test vari6ren de totale kosten van een screeningsprogramma tussen 10,2 miljoen euro en 38,0 miljoen euro in scenario 1 en tussen 1,4 miljoen euro en 5,3 miljoen euro in scenario 2. Op het gebied van kosten per gedetecteerd geval van Down syndroom presteren de screeningsmethoden gebaseerd op serumtests (triple test en eerste trimester dubbeltest) relatief gunstig. Vooral testen die mede gebaseerd zijn op de resultaten van een NT-meting hebben een relatief gunstige detectie-iatr. abortus ratio.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-03-10 )