|   print

On the etiology of nitrite-induced hypertrophy of the zona glomerulosa of rats: III The effect of combined administration of nitrite and an ACE inhibitor
[ Studies naar het mechanisme van de door nitriet geinduceerde hypertrofie van de zona glomerulosa van de rat: III Het effect van gecombineerde toediening van nitriet en een remmer van het Angiotensine converting enzym ]
 
Boink ABTJ, Beekhof PK, te Biesebeek JD, Timmerman A, Elvers LH, Dormans JAMA, Vleeming W

27 p in English   1998

RIVM Rapport 235802013

Toon Nederlands

English Abstract
Administration of low doses of nitrite caused hypertrophy of the zona glomerulosa of the adrenal glands of rats. The etiology of this hypertrophy was unclear. To test the hypothesis that this hypertrophy was due to adrenal adaptation to the hypotensive effect of nitrite and concomitant activation of the renin-angiotensin system, the effect was investigated of simultaneous exposure of rats to nitrite for four weeks and the angiotensin-converting enzyme inhibitor ramipril (1 mg/kg b.w./day) also for four weeks, on adrenal morphology. Blood pressure and heart rate were monitored continuously. Plasma renin activity (PRA) and the plasma concentrations of angiotensin I (AI) and aldosterone were measured before and after two weeks of exposition to nitrite and ramipril. Exposure to ramipril induced a prolonged decrease in blood pressure and accumulation of AI. Exposure of the rats to nitrite caused repetitive, relatively short episodes of mild hypotension and small increases in PRA and AI concentrations. Combined administration of ramipril and nitrite resulted in the highest AI concentration, suggesting that their effects were additive. The aldosterone concentration measurement revealed no statistically significant differences between the groups.The results of histopathological examination and morphometry clearly show that ramipril prevented the nitrite-induced hypertrophy. Therefore this hypertrophy was not the result of a direct effect of nitrite on the adrenal gland however the renin-angiotensin system, activated by the nitrite-induced decrease in blood pressure, was involved. It can be concluded that the nitrite-induced hypertrophy of the adrenal zona glomerulosa may be considered to be a normal physiological adaptation to repeated episodes of mild hypotension.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Toediening van lage doses nitriet veroorzaakte bij ratten hypertrofie van de zona glomerulosa van de bijnieren. Het mechanisme achter het ontstaan van deze hypertrofie was onduidelijk. Er is gesuggereerd dat deze hypertrofie het gevolg was van het bloeddrukverlagend effect van nitriet en de daarmee gepaarde activatie van het renine-angiotensine systeem. Daarom werd het effect van gelijktijdige blootstelling gedurende 4 weken aan nitriet en een remmer van het angiotensine converting enzym (ramipril, 1 mg/kg lichaamsgewicht/dag) op de morfologie van de bijnier onderzocht. Bloeddruk en hartslag werden continu geregistreerd. De plasma renine activiteit (PRA) en de concentraties van angiotensine I (AI) en aldosteron in plasma werden bepaald vlak voor en twee weken na begin van de blootstelling aan nitriet en ramipril. Blootstelling van de ratten aan ramipril veroorzaakte een permanente daling van de bloeddruk en ophoping van AI. Blootstelling aan nitriet leidde tot herhaalde, kortdurende perioden van licht verlaagde bloeddruk en een kleine stijging van de concentraties PRA en AI in plasma. Gelijktijdige blootstelling aan ramipril en nitriet leidde tot de hoogste AI concentratie hetgeen suggereerde dat het effekt van beide stoffen additief was. De aldosteron-concentratiebepaling liet geen statistisch significante verschillen tussen de groepen zien. De resultaten van de histopathologische beoordeling van de bijnieren en van de morfometrie lieten duidelijk zien dat ramipril de hypertrofie onder invloed van nitriet van de zona glomerulosa van de bijnieren onderdrukte. Deze hypertrofie was dus niet het gevolg van een direkt effect van nitriet op de bijnieren maar werd gemedieerd door het renine-angiotensine systeem dat was geactiveerd door de bloeddrukdaling als gevolg van nitriet. De hypertrofie - onder invloed van nitriet - van de zona glomerulosa van de bijnieren kan worden beschouwd als een normale fysiologische aanpassing aan herhaalde perioden van lichte bloeddrukdaling

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1998-10-01 )