|   print

Ervaringen met bijwerkingen van de eenmalige Meningokokken C vaccinatie-campagne in 2002. Meldingen bij gestimuleerde passieve veiligheidsbewaking
[ Some results of the enhanced passive safety surveillance of the national meningococcal C vaccination campaign in the Netherlands in 2002 ]
 
Vermeer-de Bondt PE, Dzaferagic A, van der Maas NAT, Wesselo C, PHaff TAJ

68 p in Dutch   2004

RIVM rapport 240082001
download pdf (7340Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
RIVM monitored the safety of the national vaccination campaign against meningococcal serogroup C disease. The reporting rate of adverse events was quite high (5.1/10,000 or 1/1960 vaccinations) and professionals of the Community Health Services showed great compliance. A very small number of reports (105) concerned severe adverse events, of which 41 were considered adverse reactions and the remaining were attributed to other, unrelated causes. This signal-sensitive enhanced passive surveillance system confirmed the safety of the MenC-vaccination campaign.The vast majority (1407 out of 1512) reports were minor adverse events, 62% of which were found to have a causal relation with the MenC-vaccination. This percentage ranged from 34% of the reported skin manifestations to over 96% of the reported faints and local reactions. The reported 41 severe adverse reactions were made up by 17 children with major local reactions, 3 febrile convulsions, 7 atypical attacks and another 14 vaccinees with very high fever (>40.5oC). All recovered completely. 61 severe events were considered to be coincidental. Three reports were unclassifiable because of insufficient data.In view of a total of nearly 3 million MenC-vaccinations the number of reported adverse reactions was very low. Considering the high efficacy of the vaccine, resulting in a striking reduction of MenC-disease and so far without cases of vaccine failure, its benefits outweighed the risk of adverse events by far. The MenC-vaccination campaign in children aged one till 19 has been a safe and very effective intervention.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De landelijke meningokokken C-vaccinatiecampagne in 2002 werd intensief bewaakt op veiligheid door het RIVM. De meldgraad van postvaccinale verschijnselen was hoog (5,1/10.000 of 1/1960 vaccinaties) met grote bereidheid tot melden van de GGD-en. Een zeer klein deel van de meldingen betrof ernstige ziektebeelden (105); 41 hiervan waren als bijwerking van de vaccinatie te beschouwen en de overige ernstige ziektebeelden werden door iets anders veroorzaakt. Deze gevoelige bijwerkingenbewaking heeft bevestigd dat de landelijke MenC-campagne veilig was.Van totaal 1512 meldingen betrof het overgrote deel niet-ernstige verschijnselen (1407), met in 62% een oorzakelijke relatie met de vaccinatie. Dit percentage varieerde van 34% bij gemelde huidverschijnselen tot boven 96% bij flauwtes en lokale reacties. Bij de 41 gemelde ernstige bijwerkingen betrof het 17 kinderen met heftige lokale reacties, 3 stuipen bij koorts, 7 atypische aanvallen en 14 kinderen met zeer hoge koorts (>40,5oC). Al deze kinderen herstelden volledig. De overige meldingen met een ernstig ziektebeeld (61) hadden een andere oorzaak voor de klachten. Hier was sprake van toevallige samenloop. Bij 3 meldingen miste de noodzakelijke informatie voor beoordeling.De bijwerkingen vallen in het niet bij de grote aantallen vaccinaties tijdens de campagne (bijna 3 miljoen vaccinaties bij kinderen van 1 tot 19 jaar). Dit wordt verder geaccentueerd door het grote effect van deze MenC-campagne met zeer sterke reductie van het aantal opgetreden ziektegevallen en tot op heden nog geen enkel geval van vaccinfalen.De MenC-campagne van 2002 kan daarmee tot een zeer veilige en uitermate effectieve interventie worden gerekend.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-09-03 )