|   print

Surveillance of Acute Flaccid Paralysis in the Netherlands 1992-1994
[ Surveillance van acute slappe verlamming in Nederland 1992-1994 ]
 
Oostvogel PM, Conyn-van Spaendonck MAE, Hirasing RA, van Loon AM

46 p in English   1996

RIVM Rapport 242500002

Toon Nederlands

English Abstract
Surveillance of acute flaccid paralysis (AFP) among children in the Netherlands was started within the framework of the global eradication initiative of the World Health Organisation. Through experience elsewhere it was discovered that the incidence of AFP, in absence of poliomyelitis, is about 1 per 100.000 children below the age of fifteen. In South America some 2500 patients with AFP are detected annually. During the last five years no wild poliovirus was detected. In the Netherlands AFP detection was started since October 1992 under the supervision of the Dutch Paediatric Surveillance System (NSCK). Almost all clinically active paediatricians report monthly new cases of AFP to the NSCK. Additional clinical and diagnostic data were collected. Between September 1992 en December 1994 52 cases of AFP were reported. The incidence is 0.8/100.000 over the period. Geographically AFP reports were equally distributed over the country. The main cause of AFP was the Guillain-Barre syndrome. Strikingly low was the percentage of patients for whom virological examination was accomplished. Virological examination is not only necessary to exclude poliomyelitis, but also to detect other causes of AFP. The outbreak of poliomyelitis which occurred in 1992-1993, shows that the participation of neurologists would contribute to the completeness of the surveillance system. More attention should go to complete microbiological examination of all cases of AFP.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Surveillance van acute slappe verlamming (ASV) bij kinderen in Nederland vindt plaats in het kader van het mondiale uitroeiingsinitiatief van poliomyelitis van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Ervaring elders leert dat de incidentie van ASV, in afwezigheid van poliomyelitis, ongeveer 1 op de 100.000 kinderen onder de vijftien jaar bedraagt. In heel Zuid-Amerika worden jaarlijks ongeveer 2500 patienten met ASV per jaar opgespoord. De laatste vijf jaar werd hierbij geen wild poliovirus aangetroffen. In Nederland werd, onder auspicien van het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK), ASV surveillance gestart sinds oktober 1992. Vrijwel alle klinisch actieve kinderartsen melden maandelijks hun nieuwe gevallen van ASV aan het NSCK. Vervolgens worden aanvullende klinische en diagnostische gegevens verzameld. Tussen september 1992 en december 1994 werden 52 gevallen van ASV gerapporteerd. De incidentie is daarmee 0.8/100.000 over de gehele periode. Geografisch waren de meldingen gelijkelijk verdeeld over het land. De belangrijkste oorzaak van ASV was het syndroom van Guillain-Barre. Opvallend was het lage percentage patienten bij wie virologisch onderzoek werd gedaan. Virologisch onderzoek is niet alleen noodzakelijk om poliomyelitis uit te sluiten, maar ook om inzicht te krijgen in overige oorzaken van ASV. De in de onderzoeksperiode vallende epidemie van poliomyelitis van 1992-1993, leert dat participatie van neurologen een waardevolle aanvulling betekent voor het surveillancesysteem. Voorts zou meer aandacht moeten worden gegeven aan compleet microbiologisch onderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-09-30 )