|   print

[  ]
 
Matters, F.C.M. ; Koolwijk, A.C. ; Zanten, R. van

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit de resultaten van de metingen, die in dit rapport zijn samengevat blijkt de radioactiviteit van de neerslag in 1983 t.o.v. 1982 weinig te zijn veranderd. De totale alfa-activiteit die zich met neerslag op de bodem heeft afgezet bedroeg in 1982 22 Bq/m2.a en in 1983 40 Bq/m2.a Voor de totale beta-activiteit bedroeg de depositie resp. 170 en 120 Bq/m2.a en voor de totale gamma-activiteit in beide jaren 160 Bq/m2.a Er werden nog meetbare concentraties 90Sr en 144Ce, afkomstig van kernwapenproeven aangetroffen. De depositie van 144Ce daalde van 18 Bq/m2.a in 1982 tot 9 Bq/m2.a in 1983. De depositie van 90Sr daalde van 8 Bq/m2.a tot minder dan 4 Bq/m2.a. Uit het gammaspectrometrisch onderzoek kon vrijwel uitsluitend de aanwezigheid van het natuurlijke 7 Be worden vastgesteld. De depositie hiervan bedroeg voor de 2 jaren 900 Bq/m2.a respectievelijk 1200 Bqm2.a,

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-03-31 )