|   print

[  ]
 
Mattern FCM ; Koolwijk AC ; Zanten R van

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit de resultaten van de metingen, die in dit rapport zijn samengevat blijkt de radioactiviteit van de neerslag in 1985 t.o.v. 1984 weinig te zijn veranderd. De totale alfa-activiteit die zich met neerslag op de bodem heeft afgezet bedroeg 30 Bq/m2.a. Voor de totale beta- en gamma-activiteit bedroeg de depositie resp. 140 en 170 Bq/m2.a. Gedurende de zomermaanden werden nog meetbare concentraties Sr-90 en Ce-144, afkomstig van kernwapenproeven aangetroffen. De depositie van deze nucliden was echter kleiner dan 7 Bq/m2.a resp. 8 Bq/m2.a. Uit het gammaspectrometrisch onderzoek kon uitsluitend de aanwezigheid van het natuurlijke Be-7 worden vastgesteld. De depositie hiervan bedroeg 980 Bq/m2.a, overeenkomend met een totale gamma-activiteit van 100 Bq/m2.a. De alfa- en beta-activiteiten zijn zeer waarschijnlijk te wijten aan de langlevende radon-dochterprodukten Po-210 en Pb-210 (Bi-210). De gemiddelde tritiumconcentratie van de neerslag bedroeg 5,0 kBq/m3.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )