|   print

[  ]
 
Stoutjesdijk, J.F.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door lozingen van 210-Pb en 210-Po door de fosforfabriek van Hoechst in het Sloegebied raakte de omgeving besmet met de radionucliden. De geloosde hoeveelheden zijn niet nauwkeurig bekend. Daarom werden stralingsbelastingsdoses berekend per geloosde Curie per jaar. Voor personen op het industrieterrein en de naaste omgeving bedraagt de maximale individuele jaardosis 6 muSv voor 210-Pb en 3 muSv voor 210- Po. De collectieve jaardosis als gevolg van lozing via de lucht bedraagt 5, resp. 2 menssievert per geloosde Ci 210-Pb, resp. 210-Po. Lozingen in vloeibare vorm van 210-Po leiden wellicht tot een wat hogere collectieve dosis. Nader onderzoek naar deze vloeibare vorm is gewenst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-17 )