|   print

[  ]
 
Mattern, F.C.M.

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit de resultaten vermeld in dit rapport blijkt dat het gemiddelde Cs-137 gehalte van de Noordzee tijdens de onderzoeksperiode ca. 35 Bq/m3 heeft bedragen voor het water langs de Nederlandse kust en 160 Bq/m3 voor het water op het meer noord-westelijke deel van het Nederlandse deel van het continentale plat. Hogere concentraties (tot 350 Bq/m3) werden in het westelijke deel van de Noordzee aangetroffen. De Cs-134-concentraties, voor zover aantoonbaar, bedroegen enkele procenten van de Cs-137-concentraties. De H-3- en Sr-90-gehalten van het water langs de kust komen overeen met die welke elders op de Noordzee werden aangetroffen. Gemiddelde concentraties bedragen resp. 1600 Bq/m3 en 17 Bq/m3. De gemiddelde Sr-90- en Cs-137-concentraties in vis, afkomstig van een punt in de kuststrook bedroegen respectievelijk 0,06 en 1,9 Bq/kg.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-07 )