|   print

Natuurlijke achtergrondstraling in Nederland. Deel 1: vrije veld metingen
[ Natural background radiation in The Netherlands. Part 1: Field measurements ]
 
van Dongen R, Potma CJM, Stoute JRD

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 248108001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het SAWORA-project is in Nederland een onderzoek uitgevoerd naar het achtergrondstralingsniveau in het vrije veld. Met een hogedrukionisatievat zijn de gammaexposietempi bepaald en na correctie voor de bijdrage van kosmische straling in een stralingskaart ondergebracht. Het gammastralingsniveau afkomstig van de aardkorst in Nederland varieert tussen de 1,1 en 7,2 muR/h met gemiddelde waarde van 3,7 muR/h. De "hoge" waarden komen voor op gebieden met hoofdzakelijk klei, terwijl de "lage" waarden te vinden zijn op gebieden met voornamelijk zand. Uit een gammaspectrometrisch onderzoek blijkt dat de terrestrische straling in hoofdzaak veroorzaakt wordt door radionucliden, die van nature aanwezig zijn in de aardkorst.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-06-18 )