|   print

[  ]
 
Dongen R van , Lunenburg APPA van

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de stralingsniveaumetingen welke op een negental punten op het terrein van het RIVM gedurende de periode 18-12-1985 t/m 07-01-1987 zijn uitgevoerd. De metingen vonden plaats door gebruik te maken van thermoluminescentie dosimeters. Een van de meetpunten diende ter bepaling van het exposietempo van de natuurlijke achtergrondstraling. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de exposietempo op de meetpunten, die niet rondom gebouw Sg zijn gesitueerd, na correctie van de Tsjernobyl bijdrage, niet significant afwijken van het niveau van de natuurlijke achtergrondstraling. Op de meetpunten rondom gebouw Sg zijn in de eerste helft van 1986 de gemiddelde expositempi een weinig hoger. Deze verhoging van het stralingsniveau bij gebouw Sg dient toegeschreven te worden aan de aldaar uitgevoerde bestralingswerkzaamheden voor calibratie doeleinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )