|   print

[  ]
 
Glastra P , Zanten R van , Drost RMS , Mattern FCM

35 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vermeldt de resultaten van het onderzoek naar de radio-activiteit van drinkwater in Nederland over de periode 1981-1984. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat de totale alfa-activiteit varieerde van < 3 tot 470 Bq/m3 en de totale beta-activiteit van < 3 tot 540 Bq/m3. Het 40-K gehalte varieerde van 3 tot 500 Bq/m3, het 226-Ra gehalte van < 0,1 tot 40 Bq/m3 en het 3-H gehalte van < 0,1 tot 21 kBq/m3. De totale beta-activiteit in drinkwater mag niet meer bedragen dan 1 Bq/l. Voor de alfa-activiteit ligt deze norm op 0,1 Bq/l. De alfa-activiteit van twee drinkwatermonsters overschreden deze limiet (0,19 en 0,47 Bq/l), maar na herbemonstering op deze lokaties lagen de activiteiten nu onder de limiet (0,03 en <0,01 Bq/l). Overschrijdingen van de beta-limiet zijn niet geconstateerd. De stralingsbelasting t.g.v. 226-Ra voor een individu uit de Nederlandse bevolking als gevolg van de consumptie van twee liter drinkwater per dag wordt geschat op 9 muSv per jaar. Dit komt overeen met 0,5% van de totale natuurlijke stralingsbelasting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )