|   print

[  ]
 
Dongen, R.van , Lunenburg, A.P.P.A.van

p in Dutch   1984

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de totale niet kortlevende beta- en gamma-activiteit van luchtstof, bemonsterd bij het KNMI te De Bilt gedurende de maanden januari t/m juni 1983. Ter illustratie is van iedere maand een netto week-gamma-spectrum weergegeven. De gemiddelde beta- en gamma-activiteit van lucht in het eerste halfjaar van 1983 bedroeg resp. 0,27 mBq/m3 en 0,89 x 10-2 gamma-fotonen/min/m3 lucht. Deze activiteitswaarden zijn duidelijk lager dan die in het laatste halfjaar van 1982. Als gevolg van optredende statistische fluctuaties en de overheersende aanwezigheid van 7Be als natuurlijk activeringsprodukt, waren in deze periode gamma-spectrometrisch geen splijtingsprodukten aan te tonen. De gemiddelde waarde van de berekende verhoudingen tussen de wekelijkse gamma- en beta-activiteiten bedroeg in dit half jaar 0,45 + 0,11 gamma-fotonen/beta-desintegratie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1984-12-17 )