|   print

[  ]
 
Dongen, R.van , Lunenburg, A.P.P.A.van

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten vermeld van de totale niet kortlevende beta- en gamma-activiteit van luchtstof, bemonsterd bij het KNMI te De Bilt gedurende het jaar 1984. Ter illustratie is van iedere maand een netto week-gamma-spectrum weergegeven. De gemiddelde beta- en gamma-activiteit van luchtstof bedroeg in 1984 respectievelijk 0,48 mBq en 1,50 x 10-4 gamma-fotonen/sec per m3 lucht. Deze activiteitswaarden zijn vrijwel gelijk aan die van het laatste halfjaar van 1983. Als gevolg van de optredende statistische fluctuaties en de overheersende aanwezigheid van 7-Be als natuurlijk activeringsprodukt, waren in deze periode gammaspectrometrisch geen splijtingsprodukten aan te tonen. De gemiddelde waarde van de berekende verhouding tussen de wekelijkse gamma- en beta-activiteiten bedroeg in dit jaar 0,32 + 0,11 gamma- fotonen/beta-desintegratie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-08-07 )