|   print

[  ]
 
Koster, H.W. , Weers, A.W.van*

p in Dutch   1985

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Nederland ontstaan ten gevolge van industriele activiteiten 9 soorten afvalgips, 90% van de totale hoeveelheid hiervan is fosfogips. Alleen de afvalgipssoorten uit de fosfaatindustrien hebben verhoogde radioactiviteit, fosfogips het sterkst. Al het fosfogips, 2 Tg.a-1, wordt geloosd op de Nieuwe Waterweg. Langs de Nederlandse kust veroorzaakt het een toename van de radionucliden uit de U-238 reeks. De toename van de stralingsbelasting hierdoor, via consumptie van visserijprodukten is berekend op 170 manSv.a-1 voor de gehele Nederlandse bevolking en voor een persoon op maximaal 150 muSv.a-1. Bij landopslag van fosfogips is de stralingsbelasting een orde van grootte minder. Bij gebruik van fosfogips in bouwmateriaal worden de fijne en grove frakties niet verwerkt, de behoefte zal blijven bestaan om deze te lozen of op te slaan.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1985-06-30 )