|   print

[  ]
 
Prins, M. , Pennders, R.M.J. , Frissel, M.J.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de EG vond in de periode 1 juli 1984 tot 1 januari 1986 op laboratoriumschaal onderzoek plaats naar het geochemisch gedrag van een viertal radionucliden. De invloed van pH, Eh (redox potentiaal) en zoutconcentratie van het grondwater op het adsorptie- en migratiegedrag van Am, Pu, Np en Tc werd bestudeerd in twee verschillende geologische materialen. Dit gedrag werd gekarakteriseerd m.b.v. de distributiecoefficient KD. Geconcludeerd kan worden dat er een grote variatie (tot een factor 1000) in de KD-waarde optreedt als functie van genoemde bodemparameters. Dit mpliceert dat t.b.v. het beschrijven en voorspellen van het migratiegedrag van radionucliden een goede kennis is vereist van de in een geologisch systeem heersende condities.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-06-30 )