|   print

[  ]
 
Glastra P , Mattern FCM , Koster HW

23 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vermeldt de resultaten van de in 1986 uitgevoerde activiteitsmetingen van Pb-210, Ra-226, Th-230, Th-228 en Th-232 in gecentrifugeerd water en zwevend slib (residu van de centrifugatie), afkomstig uit de Nederlanse kust- en binnenwateren. Het Po-210 gehalte van de watermonsters (Bq/m3) varieerde van 0,37-7,7, het Pb-210 gehalte van 0,73-17, het Ra-226 gehalte van 1,4-68, het Th-230 gehalte van 0,08-7,7, het Th-228 gehalte van 0,22-2,9 en het Th-232 gehalte van 0,02-0,64. Het Po-210 gehalte van de slibmonsters (Bq/kg gedroogd) varieerde van 55-450, het Pb-210 gehalte van 58-450, het Ra-226 gehalte van 19-400, het Th-230 gehalte van 7-450, het Th-228 gehalte van 14-140 en het Th-232 gehalte van 4-49. Van de monsterpunten zijn eveneens de hoeveelheden zwevend slib per m3 bepaald. Dit gehalte varieerde van 0,64-91,46 g/m3. De slibmonsters zijn bovendien nog nader onderzocht op Al. Dit gehalte varieerde van 0,81-5,74%. Uit de resultaten van de metingen blijkt dat de activiteiten van de verschillende radionucliden in de Nederlandse wateren sterk varieren. De Th-228- en de Th-232-concentraties zijn beduidend lager dan die van de andere nucliden. Een bespreking van de activiteitsniveaus en de verspreiding van deze nucliden in het aquatisch milieu wordt gegeven in het rapport "Orienterend onderzoek naar Polonium-210 en andere natuurlijke radionucliden in Nederlandse aquatische ecosystemen" (eindrapport van de samenwerkende instituten RIVM, NIOZ, ECN, RIVO en DIHO).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )