|   print

[  ]
 
Bader FJM , Swart A

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Door de afdeling Standaarddosimetrie zijn controlemetingen uitgevoerd aan 14 stralingsniveaumonitoren in beheer bij de afdeling Ongevallen van het RIVM. Deze controlemetingen zijn uitgevoerd in gecollimeerde fotonenbundels van Cs-137 en Co-60 gammastraling. Voor de hier ter controle aangeboden typen monitoren wordt geeist dat de aanwijzing binnen 20% in overeenstemming moet zijn met de gegeven exposie. Voor de gecontroleerde monitoren van het type Babyline-31A, Teletector, FH40F2, RAD21L en 2G, werd overeenstemming gevonden van 15% of beter. Voor de vier monitoren van het type RATO/F werden afwijkingen geconstateerd van meer dan 28%. Voor de twee monitoren van het type NE148A werden afwijkingen geconstateerd tot een factor 2. Mede op grond van de voor deze typen monitoren gegeven fabrieksspecificaties mag geconcludeerd worden dat niet aan de gestelde eis wordt voldaan. De resultaten van de controlemetingen zijn per monitor vastgelegd in de vorm van een certificaat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-10-31 )