|   print

[  ]
 
Blaauboer RO , Vaas LH

128 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het project Stralingshygienische Verslaglegging (STRAVE) wordt onderzoek verricht naar de stralingshygienische situatie in Nederland. In deze eerste rapportage wordt een overzicht gegeven van de blootstelling van de bevolking aan diverse ioniserende stralingsbronnen in 1986. Van deze bronnen wordt gedetailleerde informatie gegeven over brontermen, belastingspaden, kritieke groepen, doses, dosisverdelingen en trends. Tevens wordt voor enkele bronnen voor wat betreft de dosis een vergelijking gemaakt met de situatie in het buitenland. Het totale collectieve effectieve dosisequivalent voor de Nederlandse bevolking bedroeg in 1986 ca. 35000 mens SV ; dit is gemiddeld 2,4 mSv/a per capita. De collectieve dosis wordt veroorzaakt door radon en thoron (41%), medische stralingstoepassingen (17%), natuurlijke radioactiviteit in het menselijk lichaam (15%), technologisch verrijkte natuurlijke stralingsbronnen (13%), kosmische straling (8%), de gevolgen van het reactorongeval in Tsjernobyl (3%), terrestrische straling 2% en overige stralingsbronnen (minder dan 1%).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )