|   print

[  ]
 
Stoutjesdijk, J.F. , Jong, R. de* , Mattern, F.C.M. , Ruig, W.G. de*;

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van CCRX-commissie "Radioactiviteitsmetingen Tsjernobyl" is een vergelijkend onderzoek uitgevoerd van de I-131-metingen van schild- klieren. Na overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende betrokken instanties (Drs. R. de Jong, RKvW, Dr. W.G. de Ruig, RIKILT, F.C.M. Mattern en J.F. Stoutjesdijk, RIVM) is besloten een aantal schildklieren die al door het RIVM en RKvW waren onderzocht, ook aan enkele kringlaboratoria van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) te zenden. De resultaten van dit onderzoek zijn statistisch bewerkt door het RIKILT. De overeenkomst tussen de meetresultaten van de RKvW's Rotterdam en Nijmegen en het RIVM is goed. De drie RVV- laboratoria in Alkmaar, Olst en Utrecht vinden onderling gelijke waarden, maar deze zijn 19 a' 46% lager dan die door de andere laboratoria werden gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-10-31 )