|   print

[  ]
 
Jonker RJ , Koster HW

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een inleidend overzicht wordt gegeven van de reactortechnologie, waaronder een beschrijving van enkele reactortypen, de bijbehorende splijtstofcyclus en ontmantelingsscenario's. Risico-analyses voor kerncentrales en de chemische en fysische processen die tijdens ongevallen een rol spelen worden beschouwd met de belangrijkste ongevallen en emissies die hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Een overzicht, indeling en sleutel van internationaal ontwikkelde computermodellen om risico's en emissiehoeveelheden van kerncentrales te schatten wordt gegeven, met een bondige beschrijving van ieder model. De beperkingen van en nieuwe ontwikkelingen in risicoberekeningsmethoden worden toegelicht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-12-31 )