|   print

Een temperatuur-registratiesysteem voor apyrogeniteitstesten
[ Temperature registration system for apyrogenetic tests ]
 
Budding RW

140 p in Dutch   1987

RIVM Rapport 248700001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt een temperatuurregistratiesysteem voorgesteld, dat qua ontwerp en functioneren afwijkt van gangbare systemen. De primaire verwerking van temperatuur-signalen geschiedt in dit systeem met specifiek daarvoor ontworpen geintegreerde schakelingen (IC's). De acquisitie, conversie, opslag en doormelding is geraliseerd op een z.g. "single board computer", gebaseerd op een 8085-processor. Deze SBC is als standaardprodukt in gebruik op de Afdeling Laboratoriumautomatisering ten behoeve van uiteenlopende toepassingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-02-28 )