|   print

[  ]
 
Koolwijk AC , Mattern FCM , Drost RMS

26 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Te De Bilt werd in 1987 continu luchtstof bemonsterd waarbij een dagelijkse wisseling van de filters werd toegepast. Na verval van de kortlevende dochterprodukten van radon en thoron werd de totale alpha- en totale beta-activiteit gemeten. Aan pakketten van 7 filters werden voorts de weekgemiddelden van de totale gamma-activiteit en de specifieke gammastralers bepaald. Het daggemiddelde van de totale alfa-activiteit varieerde van < 0,01 tot 0,32 mBq/m3 met een jaargemiddelde van 0,034 mBq/m3. Het daggemiddelde van de totale beta-activiteit varieerde van < 0,02 tot 1,72 mBq/m3 met een jaargemiddelde van 0,23 mBq/m3. Het weekgemiddelde van de totale gamma-activiteit varieerde van < 0,1 tot 0,61 mBq/m3 met een jaargemiddelde van 0,26 mBq/m3. De gemiddelde activiteitsniveaus zijn vrijwel gelijk aan die van de laatste vier maanden van 1986. Er werden in luchtstof geen kunstmatige radionucliden aangetoond. De gehalten aan 134-Cs en 137-Cs - de belangrijkste, langlevende radionucliden, die bij het Tsjernobyl ongeval zijn vrijgekomen - lagen beneden de detectiegrens van 0,2 mBq/m3. Uitsluitend het natuurlijke activeringsproduct 7-Be was aantoonbaar. De gemiddelde concentratie bedroeg 1,3 mBq/m3 en de bijdrage tot de totale gamma-activiteit was circa 0,13 mBq/m3. De totale alfa- en beta-activiteit zijn waarschijnlijk in hoofdzaak afkomstig van het natuurlijke 210-Po respectievelijk 210-Pb-210-Bi.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )