|   print

[  ]
 
Glastra P , Mattern FCM

19 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij steekproefsgewijs uitgevoerde controlemetingen aan afvalwater en bij metingen aan kwartaalmengsels afvalwater zijn geen overschrijdingen van de concentratielimiet vastgesteld. Op grond van onderzoek aan evenredig samengestelde monsters is berekend dat gedurende 1987 in totaal 2,3 MBq is afgevoerd, hetgeen ligt op ca. 12% van de toegestane limiet volgens de vergunning van 1981 en op ca. 4,6% van de toegestane limiet volgens de vergunning van maart 1987. Van de uraniumgehalten in de ventilatielucht van de verschillende fabrieken binnen het bedrijf varieerden de jaargemiddelden van 0,2 tot 2,4 mBq/m3, ofwel van ca. 5% tot 65% van de toegestane concentratie volgens de vergunning van 1981. Volgens de vergunning van maart 1987 varieerde dit van 0,4% tot 4,8% van de toegestane concentratie. De gemiddelde specifieke activiteit van het in de ventilatielucht aanwezige uranium bedroeg 32 MBq/kg(U) ; dit is ongeveer de helft van de gemiddelde specifieke activiteit in 1986 (4). Overschrijdingen van de in de vergunning gestelde limieten zijn niet geconstateerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )