|   print

[  ]
 
Koolwijk AC , Mattern FCM , Drost RMS

19 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport vermeldt de resultaten van enkele controlemetingen aan monsters van in 1987 door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten geloosd afvalwater. De meetresultaten zijn tgetoetst aan de in de vergunning gestelde lozings-limieten. Uit de toetsing blijkt dat de ECN-lozingen ruim binnen de gestelde limieten blijven. De RIVM-meetresultaten betreffende gammaspectrometrisch onderzoek en tritium-analyses zijn vergeleken met die van het ECN. Voor de gammastralers is er een goede overeenstemming met uitzondering van de laagenergetische gammastralers 109-Cd en 195-Au. De door het ECN gevonden resultaten voor tritium vallen in vergelijking met het RIVM allemaal hoger uit. Een onderzoek ter verbetering van de overeenstemming is begin 1988 uitgevoerd. De4 resultaten van dit onderzoek hebben tot de conclusie geleid dat de oorzaak van de verschillen gezocht moet worden in het feit dat het ECN de wekelijkse tritiumanalyses heeft verricht in ongedestilleerd monstermateriaal, terwijl het RIVM gedestilleerd monstermateriaal heeft gebruikt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-06-30 )