|   print

[  ]
 
Dongen R van

75 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Krachtens de Kernenergiewet en het daarmede samenhangende Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet en het Besluit Kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen is aan het RIVM per 2 september 1986 een (complex)vergunning verleend voor het voorhanden hebben, het toepassen en het zich ontdoen van radioactieve stoffen, het voorhanden hebben en het toepassen van ingekapselde radioactieve bronnen, het voorhanden hebben van splijtstoffen en het gebruik van ioniserende stralen uitzendende toestellen. Met het toezicht en de controle op de stralingsveiligheid en -hygiene met betrekking tot bovenstaande, alsmede het beheer van de radionuclidenlaboratoria is belast de Stralingsbeschermingsdienst (SBD) van het Laboratorium voor Stralingsonderzoek. Teneinde een goede organisatie inzake het omgaan met radioactieve stoffen, splijtstoffen en rontgentoestellen te waarborgen zijn door de SBD een aantal voorschriften opgesteld. Deze voorschriften omvatten naast instructies ten aanzien van de stralingsveiligheid en -hygiene ook een aantal organisatorische aspecten, waarvan als belangrijk aangemerkt kan worden de vereiste aanwezigheid van een lokale stralingsdeskundige bij elk laboratorium, dat onderzoek uitvoert met bovengenoemde stoffen en toestellen. Deze deskundige heeft ter ondersteuning van de SBD als taak toezicht en controle op de stralingsveiligheid en -hygiene ter plaatse en is hierover uitsluitend verantwoording schuldig aan de SBD.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-08-31 )