|   print

[  ]
 
Iping PMJ

19 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Tijdens het werken met 32-p gelabelde verbindingen kunnen er situaties optreden, waarbij de radiologische werker aanzienlijke stralingsdoses kan ontvangen. Stralingsdosisberekeningen zijn gemaakt in het geval van bloostelling aan remstraling, beta-straling van open bronnen, huidbesmetting en inhalatie. De grootste stralingsbelasting per eenheid van activiteit wordt ontvangen indien een contaminatie op de huid plaatsvindt. De berekende doses lijken gering ten opzichte van de jaarlimiet van 50 mSv, maar door veelvuldig uitvoeren van bepaalde handelingen zou deze limiet voor een niet te verwaarlozen gedeelte kunnen worden opgevuld. Schoon werken is een eerste vereiste en het dragen van een vingerdosimeter is beslist geen overbodige luxe.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )