|   print

[  ]
 
Dongen R van , Zanten R van , Lunenburg APPA van

18 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de resultaten samengevat van de stralingsniveaumetingen, welke op een elftal plaatsen in 1987 en op een twaalftal plaatsen in 1988 op het terrein van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene zijn uitgevoerd. De metingen vonden plaats door gebruik te maken van thermoluminiscentiedosimeters. Een van de meetpunten diende ter bepaling van het exposietempo van de natuurlijke achtergrondstraling (referentieniveau). In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de exposietempi op de meetpunten in 1987 en 1988, wellicht met uitzondering van de waarden gemeten aan de voorkant van het gebouw Sg gedurende de de periode 23/10/1987-16/11/1987, niet significant afwijken van het niveau van de natuurlijke achtergrondstraling in Nederland. De geringe verhoging van het gemiddelde stralingsniveau bij gebouw Sg ten opzichte van het referentieniveau dient toegeschreven te worden aan de aldaar uitgevoerde bestralingswerkzaamheden voor calibratiedoeleinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-08-31 )