|   print

Controlling Campylobacter in the chicken meat chain - Cost-effectiveness and cost-utility analysis
[ Beheersing van Campylobacter in de kippenvleesketen - Kosten-effectiviteitsanalyse en kosten-utiliteitsanalyse ]
 
Mangen MJJ, Havelaar AH, Nauta MJ, de Koeijer AA, de Wit GA

58 p in English   2005

RIVM Rapport 250911007
download pdf (349Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The aim of this study was the estimation of cost-effectiveness and cost-utility of various interventions to control Campylobacter contamination of broiler meat. The relative risk, the intervention costs, the disease burden (expressed in Disability Adjusted Live Years (DALYs)) and the costs-of-illness for the various interventions were all estimated in previous studies within the CARMA (CAmpylobacter Risk Management and Assessment) project, and were inputs for the current calculations. The cost-effectiveness is expressed in net costs per reduced campylobacteriosis case and the cost-utility is expressed in net costs per reduced DALY. There are some potential interesting intervention measures, based on their theoretical efficiency and effectiveness. The most cost-effective intervention measures are: reduction of faeces leakage in the slaughter line, decontamination of the carcass by dipping in a chemical solution, and a combination of both. Phage therapy might be another cost-effective intervention measure, depending on assumed costs/chicken. However, none of these interventions can avoid all chicken meat attributed Campylobacter cases. Irradiation is the most effective intervention, however, one of the least cost-effective.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van dit onderzoek was de kosten-effectiviteit en de kosten-utiliteit van verschillende interventies ter reductie van Campylobacter besmetting van kuikenvlees te schatten. Het relatieve risico, de interventiekosten, de ziektelast (uitgedrukt in Disability-Adjusted Live Years (DALY's)) en de ziektekosten zijn allemaal in eerdere studies binnen het CARMA (CAmpylobacter Risk Management and Assessment) project geschat, en vormen de basis van deze berekeningen. De kosten-effectiviteit is uitgedrukt in netto kosten per vermeden geval van campylobacteriosis en de kosten-utiliteit is in netto kosten per vermeden DALY geschat. Een aantal potentiele interventies is interessant, gezien hun (theoretische) efficientie en effectiviteit. De meest kosten-effectieve interventiemaatregelen zijn: reductie van fecale lekkage in de slachtlijn, chemische decontaminatie van het karkas door onderdompelen, en de combinatie van deze twee maatregelen. Faag therapie is eventueel een andere kosten-effectieve maatregel, afhankelijk van de kosten per behandeld kuiken. Maar geen van deze interventies zal tot eliminering van alle aan kuikenvlees gerelateerde gevallen van campylobacteriosis leiden. Doorstraling is van alle onderzochte maatregelen de meest effectieve, maar een van de minst kosten-effectieve maatregelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM LEI Animal Sciences Group
( 2005-06-24 )