|   print

The pathogenic mechanism of the diarrheal syndrome caused by Bacillus cereus
[ Het ziekmakend mechanisme achter het diarreesyndroom veroorzaakt door Bacillus cereus ]
 
Wijnands LM, Dufrenne JB, van Leusden FM

18 p in English   2002

RIVM rapport 250912001
download pdf (141Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
As a contaminant of food commodities, Bacillus cereus may produce several enterotoxins that are responsible for the development of a diarrhaeal syndrome. Although four enterotoxins -haemolysin BL (HBL), non-haemolytic enterotoxin (NHE), enterotoxin-T, and cytotoxin-K- have been described as possibly responsible for this syndrome, the two most important enterotoxins are the three-component HBL and NHE. However, their mode of action is unclear. Insight into the pathogenic mechanism is of great importance. It may help to clarify questions related to dose-response relationships, such as the chance of symptoms when exposed to a certain amount of enterotoxin. Also, in combination with quantitative data on the occurrence of pathogenic B. cereus strains in food, it may contribute to re-evaluation of the tolerance levels set for B. cereus in food commodities. Suggestions are given here for further research aimed at elucidating the pathogenic mechanism of the diarrheal syndrome using human and animal cell lines.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bacillus cereus is de veroorzaker van twee verschillende soorten voedselgerelateerde aandoeningen. In het ene geval gaat het om een braaksyndroom. In het andere geval gaat het om een diarreesyndroom. Het diarreesyndroom kan veroorzaakt worden door vier enterotoxinen: enterotoxine-T, cytotoxine-K, haemolysine BL (HBL) en non-haemolytisch enterotoxine (NHE). In dit rapport staat een beschrijving van het pathogene mechanisme van HBL en NHE centraal en wordt ingegaan op de mogelijke bijdragen van het micro-organisme en de enterotoxinen aan het pathogene mechanisme. Een beter begrip van het pathogene mechanisme is om twee redenen van belang. Ten eerste voor een betere beschrijving van dosis-respons relaties: wat is de kans om ziek te worden bij inname van een bepaalde dosis. Ten tweede kan het, in combinatie met kwantitatieve gegevens omtrent voorkomen van ziekteverwekkende B. cereus stammen, bijdragen aan een bijstelling van de criteria die gesteld zijn ten aanzien van het mogen voorkomen van B. cereus in levensmiddelen. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor verder onderzoek om het pathogene mechanisme achter het diarreesyndroom op te helderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-11-22 )