|   print

Characterization of Bacillus cereus
[ Karakterisering van Bacillus cereus ]
 
Wijnands LM, Dufrenne JB, van Leusden FM

58 p in English   2002

RIVM rapport 250912002
download pdf (518Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Bacillus cereus is a ubiquitary microorganism that may cause food borne disease. Pathogenicity, however, depends on various characteristics such as the ability to form (entero)-toxin(s) that can not be detected by microbiological methods. Further characterization of pathogenic properties is not only of importance to identify strains from outbreaks of food borne disease, but also to investigate whether possible pathogenic strains occur on specific types of food. Methods to establish pathogenic properties are described in this report. With a case study the use of the methods as described in this report is clarified. Also the use of methods in research of strains occurring in/on food commodities is discussed. The possibility to discriminate between pathogenic and non-pathogenic B. cereus strains could lead to a re-evaluation of tolerance levels for B. cereus in food commodities. Therefore, further research into the conditions for expression of genes coding for enterotoxins, the way of construction and pathogenic mechanism of enterotoxins is of great importance.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bacillus cereus is een algemeen voorkomend micro-organisme dat verantwoordelijk kan zijn voor voedsel gerelateerde aandoeningen. Het vermogen van het micro-organisme om ziekte te verwekken hangt evenwel af van eigenschappen zoals de mogelijkheid tot het vormen van (entero)-toxine(n) die niet met microbiologische methoden kunnen worden gedetecteerd. Zodoende is verder onderzoek naar ziekteverwekkende eigenschappen niet alleen van belang om karakteristieken van stammen te identificeren, maar ook om het voorkomen van ziekteverwekkende stammen op bepaalde voedsel-componenten na te gaan. Methoden die verdere karakterisering mogelijk maken staan beschreven in dit rapport. Aan de hand van een "case study" wordt duidelijk gemaakt hoe de diverse methoden kunnen worden toegepast. Tevens wordt ingegaan op de toepassing en mogelijkheden van de methoden bij het onderzoek van stammen die op levensmiddelen voorkomen. Onderscheid kunnen maken tussen ziekteverwekkende en niet- ziekteverwekkende B. cereus stammen zou aanleiding kunnen geven tot het bijstellen van de criteria die gesteld zijn ten aanzien van het mogen voorkomen van B. cereus in levensmiddelen. Nader onderzoek met betrekking tot het tot expressie komen van genen coderend voor enterotoxinen en de vorming en het werkingsmechanisme van de enterotoxine complexen is hierbij van veel belang.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-11-22 )